Program duchovních cvičení a kurzů 2019

Program duchovních cvičení a kurzů 2019


1.3. – 3.3. Duchovní obnova „Ježíš – můj Pán, Spasitel a Mesiáš“ P. Adam Rucki


7.3. – 10.3. Ignaciánské duchovní cvičení „Uspořádat svůj život“ P. Petr Havlíček SJ


10.5. – 12.5. Duchovní obnova „Život v Duchu sv.“ P. Adam Rucki


17.5. – 19.5. Víkend s Biblí (s praktickými ukázkami) – P. Angelo Scarano


31.5. – 2.6. Víkend pro ženy s Biblickými a židovskými tanci – lektorka Gita Vyleťalová


6.6. – 9.6. Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky „Hledání sil ke službě“ P. Aleš Opatrný


18.10. – 20.10. Duchovní obnova pro teenagery (13-19 let) – P. Mateusz Janyga SJ


22.11. – 24.11. „Jak přežít ve službách církve“ – Duchovní obnova pro ženy ve službě v církvi – Kateřina Lachmanová