Program duchovních obnov pro rok 2021

Program duchovních obnov pro rok 2021

PROGRAM EXERCIČNÍHO DOMU 2021:

12. – 14. 2. Duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Mgr. Tomáš Eliáš Paseka OFM – ZRUŠENO. Nový termín: 1. – 3. 10.

26. – 28. 2.Postní duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Mgr. Jan Szkandera – ZRUŠENO

4. – 7. 3. Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem – pořádá Katechetické a pedagogické centrum BOO – ZRUŠENO

20. 3. Jednodenní duchovní obnova v silenciu „Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje“ – doprovází P. ThLic. Jan Wojnar – ZRUŠENO. Nový termín: 25.9.

26. – 28. 3.Duchovní obnova pro ženy téma: Modlitba se sv. Terezií z Lisieux, doprovází (ZMĚNA): P. ThLic. Jan Wojnar – pořádá Centrum pro rodiny ADO – ZRUŠENO

11. – 16. 4. Kněžské exercicie – doprovází P. Vojtěch Kodet Th.D., O.Carm – ZRUŠENO

17. 4. Jednodenní duchovní obnova v silenciu, téma: „Síla ticha proti diktatuře hluku“ – doprovází P. Jan David SAC – ZRUŠENO

23. – 25. 4.Kurz „Společná cesta“ pro manželské páry – pořádá Škola evangelizace sv. Ondřeje – ZRUŠENO

30. 4. – 2. 5.Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky „Svatý Josef – ve službě Kristu a lidem“ – doprovází P. ThLic. Václav Tomiczek PhD. – INFORMACE PŘIHLÁŠKA

14. – 16. 5. Víkend pro ženy – pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. – ZRUŠENO

28. – 30. 5.Kurz „Nový život“ (zážitková duch. obnova pro všechny) – pořádá Škola evangelizace sv. Ondřeje – INFORMACEPŘIHLÁŠKA

5. 6.Jednodenní duchovní obnova v silenciu – téma: „Svatá Terezie z Avily“ – doprovází P. Norbert Žuška o.Carm – INFORMACEPŘIHLÁŠKA

18. – 20. 6. – Duchovní obnova pro všechny, téma: „Pane, nauč nás modlit se“ – doprovází P. Jan David SAC – INFORMACEPŘIHLÁŠKA

9. – 12. 9.Ignaciánská duchovní obnova v tichu – téma: Rozlišování myšlenek a hnutí podle svatého Ignáce z Loyoly – doprovází P. ThLic. Jan Adamík SJ – INFORMACEPŘIHLÁŠKA

16. – 19. 9.Ignaciánská duchovní obnova v tichu (2. kurz) – téma: Rozlišování myšlenek a hnutí podle svatého Ignáce z Loyoly – doprovází P. ThLic. Jan Adamík SJ – INFORMACEPŘIHLÁŠKA

25. 9. – Jednodenní duchovní obnova v silenciu „Bůh nejen odpouští, ale také uzdravuje“ – doprovází P. ThLic. Jan Wojnar – INFORMACE – PŘIHLÁŠKA

1. – 3. 10.Duchovní obnova pro všechny – téma: „Svatý František“ – doprovází P. Mgr. Tomáš Eliáš Paseka OFM – PŘIHLÁŠKA

8. – 10. 10.Víkend pro matku a dceru – pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s

15. – 17. 10. – Duchovní obnova pro muže – doprovází P. ThLic. Mgr. Józef Gruba SAC – PŘIHLÁŠKA

12. – 14. 11.Víkend s biblickými a židovskými tanci – pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s

19. – 21. 11.Kurz „Emauzy“ (pro absolventy „Nového života“) – pořádá Škola evangelizace sv. Ondřeje – PŘIHLÁŠKA

3. – 5. 12.Adventní duchovní obnova pro všechny – doprovází Mons. Mgr. Martin David, apoštolský administrátor – PŘIHLÁŠKA

(změny v programu vyhrazeny)

Vaše dotazy rádi odpovíme, napište nám email: ed.ceskytesin@doo.cz

________

Plakát s programem exercičního domu pro 1. pololetí 2021 – ZDE.

________

Organizovaným skupinám nabízíme také možnost využít exerciční dům pro soukromou duchovní obnovu či jinou akci – prosím, kontaktujte nás ohledně obsazenosti kalendáře.

________

Dne 12. prosince 2020 zemřel náhle Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor, v posledních letech také pravidelně vedl duchovní obnovy v našem exercičním domě.

Děkujeme Pánu za život a službu otce Adama, Requiescat In Pace!