Program duchovních cvičení a kurzů – aktuality

Program duchovních cvičení a kurzů – aktuality

 

Duchovní cvičení „Každodennost s Pannou Marií“
Kurz pro absolventy „Nového života“

Program otevřených duchovních obnov 2020


doprovází: p. Adam Rucki
Život z Eucharistie – otevřená duchovní obnova 7.-9.2.2020
doprovází: p. Marek Kozák
Povoláni ke svobodě – otevřená biblická duchovní obnova 6.-8.3.2020

 

Katechetické a pedagogické centrum DOO zve na duchovní obnovu s biblickým dílem (13.-16.2.2020)
Jednodenní exercicie – se sv. Terezií z Lisieux – sobota 25.1.2020 (možnost přijet o den dříve)
Jednodenní exercicie – se sv. Ignácem z Loyoly – sobota 29.2.2020 (možnost přijet o den dříve)